BLOGUL UNUI AVOCAT
macoveilaw.md

Cum ne plătim datoriile cu ajutorul altora?

Ce zici dacă îți spun că cel ce ții dator îți poate plăti datoriile tale.

În Republica Moldova există așa numita „executare indirectă", care îți poate proteja banii sau întoarce datoriile. Ce este și cum poate fi utilizată?

Un prim exemplu de „executare indirectă", este situația în care ai datorii la buget și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) insistent te roagă să le achiți, iar tu neavând lichidități aduni penalități. În același timp, să presupunem că ai un datornic, care de mult timp ar fi trebuit să întoarcă banii, dar din varii motive nu o face.
SOLUȚIA

Soluția? Prezinți informația despre datornicul tău Serviciului Fiscal de Stat, cu detalii despre datorie, termene, acte încheiate și aștepți. Fără a ne aprofunda, conform procedurilor legale, după un interval de 10 zile fiscul poate încasa banii direct de la cel ce îți e dator ție.

Interesant, nu?

Pe deoparte îți plătești datoria față de buget, pe dealtă parte, în sfârșit primește plata de la cel ce ți-i dator și nu ai grija unor proceduri judiciare complicate pentru încasarea sumelor.
Un alt exemplu, să presupunem că ești urmărit de un executor judecătoresc pentru anumite datorii. Lipsa mijloacelor bănești pune în pericol bunurile tale care pot fi scoase la licitație, vândute la prețuri derizorii.

În același timp, o companie îți este datoare cu o sumă care poate acoperi integral suma urmărită de executor, dar care din varii motive nu este achitată, deși termenul de plată a expirat de ceva timp.
SOLUȚIA


Soluția? Remiți informația despre datorie executorului judecătoresc, ce se referă la suma, termene, etc. Prin grija executorului judecătoresc datornicul tău este somat la plata datoriei totodată fiind prevenit despre faptul că nu poate să facă plata direct ție. După expirarea a 15 zile de la somare, cel dator ție urmează să facă plata către executor.

Și în această situație, pe deoparte poți scăpa de urmărirea pornită de executorul judecătoresc și îți salvezi bunurile, pe de altă parte îți întorci banii de la cel ce întârzia plățile către tine.

Notă:
Legea prevedere și o procedură judiciară simplificată pentru situația în care cel dator ție nu face plata, aceasta se desfășoară în termeni restrânși cu prezentarea unui set minim de acte.
Un alt exemplu, este întâlnit în procedurile de faliment și insolvabilitate. Evidențiem că, o companie în faliment poate încasa mai ușor banii ce îi datorezi față de aceasta, decât îți poți imagina.

Începând cu anul 2013 în spațiul național apare termenul poprire, care semnifică aceeași executare de la debitorul debitorului, dar cu o aplicabilitate specifică doar procedurilor de insolvabilitate.

Să admitem că ești dator unei companii cu o sumă de bani, iar din anumite divergențe privind calitatea serviciilor și/sau produselor, nu ai achitat contravaloarea, ajungând la o înțelegere temporară cu directorul companiei.

La o etapă ulterioară afli că compania este în proces de faliment, iar tu ești somat de administratorul insolvabilității de așa-numita „înființare a popririi".

Ce s-a întâmplat? Odată cu pornirea procedurii de insolvabilitate, are loc înlăturarea conducerii companiei, iar administrarea acesteia este realizată de administrator autorizat a cărei funcție este inclusiv păstrarea masei debitoare. În acest sens, el primește atribuții extinse privind urmărirea datornicilor companiei insolvabile.
Poprirea este o procedură de încasarea a sumelor de la cei datori companiei insolvabile

Așa numita poprire este în esența o procedură de încasarea a sumelor de la cei datori companiei insolvabile inclusiv cu ajutorul instanței de insolvabilitate.

Astfel, dacă ești dator unei companii insolvabile poți fi somat despre înființarea popririi. Neplata datoriei în termen de 5 zile de la somare duce la pornirea unui proces de judecată simplificat în instanța de insolvabilitatea care va confirma datoria și va permite încasarea forțată a sumelor. Procesul se va întâmpla în termeni restrânși, cu formalități minime, iar tu îți vei păstra o singură cale de atac, procedura fiind în final îndreptată spre o încasare rapidă și simplă a banilor.

NB:

Modalitățile de executare există în toate legislațiile sub diferite denumiri și un drept scop de oferi creditorilor încă un mod de a-și recupera creanțele, urmărind persoanele care sunt datori debitorilor proprii.
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31
Contacte

gheorghe.macovei@macovei.legal
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31
Contacte

gheorghe.macovei@macovei.legal