BLOGUL UNUI AVOCAT
macoveilaw.md

Doi ani de la importul maşinilor fără limită de vârstă! Chiar de mașina nu există obligația vamală urmează să o achiți.

La începutul anului curent, Serviciul Vamal a raportat pentru perioada ultimilor 10 ani, introducerea și aflarea pe teritoriul țării prin acțiune a mijloacelor de transport ce însumează o cifră de peste 158 mii unității, care au încălcat termenul legal de 180 zile/3 ani.

În acest context, de către Serviciul Vamal se întreprind mai multe măsuri pentru contracararea fenomenului încălcării termenului admiterii temporare a autovehiculelor introduse pe teritoriul țării.
01.01.2021

Datorită schimbării majore a legislației cu privire la introducerea autovehiculelor pe teritoriul Republici Moldova, intrate în vigoare la 01.01.2021, măsurile luate de autorități ajung a crea situații ieșite din comun, drept exemplu este necesar să plătești obligațiile vamale impunătoare, inclusiv pentru un autovehicul „ne scos" în termen și predat la fier vechi.

De ce se întâmplă acest lucru? Care sunt regulile după care ar trebui să se conducă cetățenii și autoritățile?
Până la 01.01.2021, termenul de exploatare maxim al automobilele care puteau fi introduse de către persoanele fizice pentru vămuire (import) în Republica Moldova era limitat la 10 ani. Aceasta presupune:

  • dreptul de a importa un autovehicul de maxim 10 ani;

  • obligația de plată a accizelor doar pentru automobile importate;

  • dreptul de a introduce automobil inmatriculat în altă țară, doar pentru o perioadă de 180 zile în 12 luni sau 3 ani pentru persoanele fizice domiciliate în străinătate.

Doar în cazul în care vechimea autovehicului lipsă, e mai mic de 10 ani, persoana putea fi obligată să achite valoarea de import


Un aspect important este faptul că autovehiculele, care depășeau termenul de 180 zile urmau a fi scoase din țară, iar în cazul în care acestea lipseau (de exemplu distruse, dezmembrate, predate la fier uzat) persona care le-a introdus urma:

- să achite prețul autovehicului - dacă autovehiculului avea o vechime mai mare de 10 ani;

- să achite drepturile de import (accizul) - dacă automobilul avea o vechime mai mică de 10 ani;

Prin urmare, dacă: autovehiculul a fost introdus temporar, fără a fi efectuate procedurile de importat; are o vechime mai mare de 10 ani; nu poate fi scos din țară, inclusiv pentru că lipsește, persoana care a introdus putea fi impusă la plata prețului automobilul și doar în cazul în care vechimea autovehicului lipsă, e mai mic de 10 ani, persoana putea fi obligată să achite valoarea de import. În consecință, să plătească drepturile de import pentru un automobil care nu mai există.
O situație foarte periculoasă din punct de vedere financiar pentru persoanele nominalizate, s-a creat începând cu 01.01.2021, modificându-se 2 lucruri esențiale din punct de vedere a temei discutate.

În primul rând, se exclude termenul maxim de exploatare pentru automobilele ce pot fi importate în Republica Moldova. În așa mod, autovehiculele cu o vechime mai mare de 10 ani pot fi importate, însă legea face diferența dintre suma drepturilor de import ce urmează a fi achitat, care se mărește odată cu mărirea termenului de exploatare.

Un al doilea moment esențial, care s-a întâmplat este modificarea legii în ceea ce privește vehiculele cu termen de aflare expirat, care lipsesc fizic.

În acest sens după 01.01.2021, legea dispune obligarea persoanei care a încălcat termenul de aflare automobilului pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, de peste 180 zile, iar autovehiculul lipsește fizic, de a achita drepturile de import identic importării acestui autovehicul. Iar având în vedere prețul ridicat al accizului (de import) pentru autovehiculele ce au un termen de exploatare mai mare de 10 ani, consecințele financiare pot fi destul de impunătoare pentru o persoană care efectiv nu poate utiliza acest automobil.

Art. 287 alin. (17) Cod Contravențional

Tot la începutul anului 2021, apare o nouă normă în Codul Contravențional, art. 287 alin. (17), care prevedere sancționarea persoane pentru încălcarea regulilor vamale și anume nerespectarea termenului de 180 de zile, cu 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova.

Anume în baza acestei norme, în prezent persoanele pot fi sancționate pentru încălcarea termenului de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, iar dacă lipsește fizic va fi obligată la plata drepturilor de import.

O situație interesantă se evidențiază în momentul în care o persoană introduce în țară un automobil cu vechimea de 15 ani, în anul 2020 și de exemplu după expirarea în septembrie 2020, a termenul de 180, nu a l-a scos din țară, totodată în decembrie 2020 automobil în urma incendierii (de către persoane terțe) a fost predat la fier uzat.

După ianuarie 2021, la trecerea frontierei, persoanei îi este întocmit proces verbal de sancționare, în baza art. 287 alin. (17) Cod Contravențional, pentru încălcarea termenului de aflare pe teritoriul vamal al RM (de 180 zile) și se constată că automobilul este predat la fier uzat.

Poate fi obligată persoana care în anul 2020 a lăsat în țară un automobil cu o vechime de 15 ani să fie obligată în anul 2021 să plătească drepturile de import dar nu prețul automobilului?

O altă interpretare a legii este exclusă, în acest sens fiind publicată și o scrisoare deschisă către Serviciu Vamal al Republicii Moldova, care poate fi accesată aici.
Reieșind din prevederile legale o lege nouă nu poate reglementa o faptă anterioară, prin urmare, fapta comisă și anume „ne scoatera automobilului", este produsă până la 01.01.2021, ceea ce necesită aplicarea normelor în vigoare la momentul săvârșirii, ținându-se cont dacă avea la acea dată automobilul termen de exploatare de 10 ani pentru a putea fi importat sau nu, dacă nu atunci efectele prevăzute de legea la momentul faptei erau - achitarea prețului automobilului dacă acesta lipsește și nu prețul accizului de import.

O altă interpretare a legii este exclusă, în acest sens fiind publicată și o scrisoare deschisă către Serviciu Vamal al Republicii Moldova, care poate fi accesată aici.
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31
Contacte

gheorghe.macovei@macovei.legal
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31
Contacte

gheorghe.macovei@macovei.legal