BLOGUL UNUI AVOCAT
macoveilaw.md

Vei moșteni chiar dacă nu dorești!

Cum ne protejăm de datoriile primite prin moștenire?
1 martie 2019

Începând cu 1 martie 2019, legiuitorul moldav ne-a bucurat cu noi reglementări și în domeniul moștenirii, printre care evidențiem:

- excluderea termenului de 6 luni de acceptare a succesiunii;
- identificarea obligatorie a tuturor moștenitorilor;
- dezmoștenirea a orice succesor prin testament;
- introducerea termenului de 3 luni pentru a refuza moștenirea;
- insolvabilitatea masei succesorale;

Dar ce înseamnă acest lucru pentru noi toți, pentru beneficiarii acestei legi?

Aceasta reprezintă o întoarcere la 180 grade a tot ce înseamnă primirea/acceptarea succesiunii.
Anterior pentru a moșteni era nevoie să manifești intenția respectivă și să faci anume acțiuni, de exemplu depunerea declarației la notar sau intrarea în posesie.
Mai mult, aceste acțiuni urmau a fi efectuate nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea succesiunii, or în caz contrar persoana era decăzută din dreptul de a moșteni, pentru aceasta existând proceduri judiciare de repunere în termenele omise.
Dorești sau nu dorești să primești moștenire, o vei primi forțat, dacă ești succesor.

Acum situația este alta, iar legea a creat prezumția de moștenire fără a fi nevoie de acceptarea acesteia. Cu alte cuvinte dorești sau nu dorești să primești moștenire, o vei primi forțat, dacă ești succesor.

Apare întrebare - Ce rău este în această situație? Parcă suntem scutiți de necesitatea respectării unui termen, evităm riscul scăpării termenului și necesitatea restabilirii, etc.

Dar aici să nu uităm că odată cu bunurile primite moștenitorul primește și datoriile defunctului (persoanei decedate), iar în situația în care datoriile prevalează cele primite, plata datoriilor este făcută din contul celui care a moștenit și în acest caz avem un rezultat nefavorabil - persoana primește forțat datorii străine care urmează să le achite.

Care este soluția în asemenea cazuri?

Desigur, pe deoparte legiuitorul a prevăzut un termen de refuz. Or caracterul forțat al succesiunii se diminuează datorită oferirii unui termen de 3 luni în care persoana poate refuza succesiunea. În așa mod deja va trebui să manifești intenția pentru a refuza prin depunerea unei declarații la notar, ceea ce este o schimbare la 180 grade cu ceea ce a fost anterior.

Pe de altă parte ce facem dacă nu putem refuza succesiunea, circumstanțe fiind suficiente pentru acest caz?
Insolvabilitatea masei succesorale

Una din novațiile legii este așa numita - insolvabilitate a masei succesorale. Ce este aceasta și cum o utilizăm?

În Republica Moldova, insolvabilitatea este mai des asimilată cu termenul faliment. Aceasta fiind utilizată în special pentru companiile care au ajuns în impas economic, nu pot achita datoriile existente. Astfel, este utilizată o procedură complexă cu participarea instanței de judecată, care este îndreptată cel mai des pentru vânzarea sub controlul creditorilor a bunurilor companiei și repartizarea banilor rezultați proporțional pentru toți creditorii.
Această instituție a fost creată pentru a ajuta moștenitorii care au primit prin moștenire mai multe datorii (pasive) decât venituri (active) și doresc a-și proteja propriul patrimoniul de creditori străini.

Legea actuală practic obligă moștenitorii care au primit moștenirea și constată insuficiența bunurilor din contul cărora s-ar putea de acoperit datoriile defunctului de a depune cerere pentru insolvabilitatea masei succesorale.

Sancțiunea nerespectării prevederilor legale este una simplă - moștenitorul va răspunde cu propriile bunuri pentru datoriile străine, moștenite.

Pentru a evita asemenea efecte nefavorabile urmează să cunoaștem următoarele aspecte.

Termenul de solicitare a insolvabilității masei succesorale
Deși legea nu prevede un termen expres pentru depunerea cererii de către moștenitor, aceasta utilizează sintagma „fără întârziere", ceea ce presupune că în cel mai scurt timp după acceptarea succesiunii, moștenitorul urmează să depună cerere în instanță, reieșind din rezultatele inventarierii masei debitoare.

Pe de altă parte, cererea introductivă a creditorului masei succesorale nu poate fi depusă dacă au expirat 2 ani din momentul acceptării moştenirii de către cel puţin un moştenitor.
Numirea unei persoane speciale pentru administrarea masei succesorale
Similar procedurilor generale de faliment, moștenitorii urmează să propună candidatura unui administrator autorizat, acea persoană specializată conform legislației în vigoare în administrarea procedurilor de lichidare extrajudiciară și judiciară a persoanelor juridice, cât și a întreprinzătorilor. Este o profesie relativ nouă pentru Republica Moldova, obținând un statut complex începând cu anul 2014.

Anume numirea administratorului autorizat reprezintă un pas important pentru moștenitor, deoarece orice acțiune legată de inventarierea, evaluarea, vânzarea bunurilor, cât și achitarea creanțelor va fi realizat anume de această persoană.
Instanța de judecată specializată
Deși suntem obișnuiți că moștenirea este ceva ce se petrece doar cu participarea notarului, odată cu pornirea procedurii respective o parte importantă a acțiunilor se desfășoară în instanțele de judecată cu participarea completelor specializate în insolvabilitate. La moment, fiecare judecătorie are judecători specializați în materie de insolvabilitate.
Creșterea cheltuielilor din contul procedurii judiciare
Un aspect important este creșterea cheltuielilor din cauza necesității acoperirii cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

Ceea ce urmează a fi luat în considerare de către moștenitori, este necesitatea suportării cheltuielilor suplimentare pentru proces unde se include, după caz:
- Cheltuieli de judecată obișnuite;
- Cheltuieli de inventariere, depozitare;
- Cheltuieli de evaluare;
- Cheltuieli legate de vânzare, organizare licitație;
- Remunerația administratorului procedurii, etc.

De menționat că cheltuielile respective au prioritate față de alte plăți și vor diminua inclusiv plățile către creditorii defunctului.

Cum acționăm?

Pași de urmat:

În cazul în care „am primit" o moștenire nedorită, prin faptul că am omis termenul de renunțare sau suntem în imposibilitate de a renunța, trebuie să pornim în cel mult doi ani din momentul acceptării moștenirii, procedura de insolvabilitate.

Alegem administratorul autorizat corespunzător.

Rezervăm mijloace bănești suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.

Întreprindem măsuri corespunzătoare pentru păstrarea bunurilor moștenite și valorificarea cât mai avantajoasă a acestora.
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31
Contacte

gheorghe.macovei@macovei.legal
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31
Contacte

gheorghe.macovei@macovei.legal