BLOGUL UNUI AVOCAT
macoveilaw.md

Cum îți lichidezi compania și nu plătești datoriile?

Deși titlu este asemănător unui "clickbait" în cele ce urmează am să vă demonstrez cît de ușor datorită imperfecțiunii legislației în vigoare pot fi înșelați creditorii de bună credință.
Radierea persoanelor juridice în Republica Moldova presupune o procedură complexă destinată inclusiv protejării drepturilor creditorilor care au creanțe nestinse față de cel ce dorește să lichideze o entitate existentă.

Într-o accepțiune mai simplă, aceasta ar presupune parcurgerea a câtorva etape:
1. Depunerea la Agenția Servicii Publice (ASP), a cererii de dizolvare;
2. Trecerea companiei în registru cu statut „în lichidare";
3. Publicarea anunțului despre lichidare în Monitorul Oficial (MO) și informarea creditorilor companiei;
4. Înaintarea creanțelor creditorilor în 2-4 luni pentru pentru a fi achitate;
5. Lichidarea patrimoniului;
6. Plata creanțelor;
7. Repartizarea creanțelor către creditori;
8. Solicitarea radierii;
9. Radierea din registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
Legea actuală prevede varii situații de lichidare a persoanelor juridice (art. 233 alin. (1) CC):

a) expirării termenului stabilit pentru durata ei;
b) atingerii scopului pentru care a fost constituită sau imposibilităţii atingerii lui;
c) hotărârii organului ei competent;
d) hotărârii judecătoreşti în cazurile prevăzute la art. 224;
e) insolvabilităţii sau încetării procesului de insolvabilitate în legătură cu insuficienţa masei debitoare;
f) faptului că persoana juridică cu scop nelucrativ sau cooperativa nu mai are nici un membru;
g) altor cauze prevăzute de lege sau de actul de constituire.

Să nu uităm că în Moldova există mai multe forme de organizare pentru cei ce doresc să desfășoare activitate de întreprinzător, inclusiv SRL, SA, SNC, SN, Cooperativă, Întreprindere Individuală, etc.
Să presupunem că deții un SRL „RĂSĂRIT” care are o activitatea fructuoasă în agricultură și datorită specificului activității colaborezi cu o anume Întreprindere Individuală ”ION ION”

Acum să ne închipuim următoarea situație - să presupunem, că deții un SRL RĂSĂRIT care are o activitatea fructuoasă în agricultură și datorită specificului activității colaborezi cu o anume Întreprindere Individuală ION ION, care produce anumită materie primă de care ai nevoie în activitatea ta.

La o anume etapă, după o colaborarea mai fructuoasă avînd nevoie de o anume cantitatea de produse de la Întreprinderea Individuală ION, îi faci o plată în avans, să zicem vreo 300 000 lei și aștepți produsele.
La termenul de livrarea nu primești nimic și nici nu poți da de nimeni din foștii deja parteneri de afaceri. Și uite că te adresezi la avocat pentru a soluționa problema și acesta încercînd a identifica cine e potențialul pîrît pentru a acționa în justiție constată - Întreprindere Individuală ION este deja de cîteva luni lichidată și radiată din registru.

Lichidată? Cum? Compania cu care în esență îți era datoare a dispărut fără careva dificultăți, fără a-ți întoarce avansul plătit?

Care sunt cauzele unei asemenea situații?

Păi uite acest lucru se datorează unor diferențe mici în radierea Întreprinderilor Individuale? Deși un asemenea întreprinzător poate fi mult mai dezvoltat economic decît un SRL pentru a fi radiat din registru acesta nu trebuie să parcurgă o procedură de durată, complicată și presupune depunerea unei cereri cu următoarele anexe:
- dovada lipsei datoriilor la bugetul de stat; și mai nou
- declarația beneficiarului efectiv;

Doar atât? Într-adevăr o procedură simplificată la maxim și pachet minim de acte pentru a radia o întreprindere individuală.
O lipsă de garanții pentru cei ce intră în raporturi comerciale cu anumite companii

Ce înseamnă acest lucru pentru întreprinderea individuală? Cu certitudine doar beneficii, minim birocrație și formalități pentru închiderea unei afaceri.

Ce înseamnă acest lucru pentru restul agenților economici? Spre regret nimic bun. O lipsă de garanții elementare pentru cei ce intră în raporturi comerciale cu asemenea agenți economici, care teoretic pot dispărea peste noapte atît de facto cît și de jure.

NB:

Verifică anticipat compania-partener în privința activității și statului activ în registrele publice: www.date.gov.md
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31
Contacte

gheorghe.macovei@macovei.legal
Moldova, mun. Chișinău
str. București 31
Contacte

gheorghe.macovei@macovei.legal